Strona główna

Panie, * uczyń mnie * przeźroczystym
narzędziem Twojej łaski. * Niech każda nuta
* i każdy dźwięk * brzmią na Twoją chwałę
* i na służbę Kościołowi. * Amen.